5ο Δημ. Σχ. Χολαργού


ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

24/05/2010 14:11

 

αστικό χωριό -πρόταση αστικής κατοίκησης στο Χολαργό

Μια πρόταση των Αναγνώστου Λουίζας, Βασσάλου Αγγελικής-Ευτυχίας

—————

Back