5ο Δημ. Σχ. Χολαργού


ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Σχολείο μας  είναι 8/θέσιο . Τα δύο τελευταία χρόνια  λειτουργεί με  7 τμήματα και υπάρχει συνεχής αύξηση του μαθητικού δυναμικού του.   Οι τάξεις αποτελούνται 1 τμήμα, εκτός από την Β΄τάξη που έχει 2 τμήματα. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα μας.